Menu
Obec Polomí

Úvod » Naše obec » Obecní symboly

Obecní symboly

Obecní symboly a jejich význam

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÝCH FIGUR V NÁVRHU ZNAKU A VLAJKY

OBEC POLOMÍ

Olomoucký kraj

Obec Polomí je vzdálena přibližně 7 km od Konice a 22 km od Prostějova.

Traduje se, že název vesnice je odvozen od lesních polomů, které byly v okolních lesích velmi časté. Jméno bylo od počátku české, v německých dokladech z 19. století je ves nazývána Pollom či Polom.

Pravděpodobně nejstarší zmínka o obci je na listině z roku 1301, kterou dosvědčil olomoucký sudí Kadold z Polomí (Cadoldus, dictus de Polomey)[1] z rodu Švábeniců. Majetkem Švábeniců byla ves do roku 1349, kdy ji Ješek z Konice (snad poručník dětí zemřelého Miliče IV. z Náměště) zastavil benediktinskému klášteru v Klášterci na Zábřežsku.[2] Miličův syn Milota sice Polomí později vyplatil, ovšem roku 1365 ves prodal Ješkovi z Měrotína.[3]

V průběhu dějin se postupně vystřídalo několik majitelů vesnice Polomí, která se později stala součástí statku Krakovec a velkostatku Čechy pod Kosířem.

Na obecní pečeti z roku 1789[4] je nápis PEC OBECNI DIEDINY POLOMIE, uprostřed pečetního pole vztyčená radlice doprovázená dvěma malými květy.

Jako základ návrhu obecního znaku využil autor figury ze staré obecní pečeti, tedy radlici provázenou dvěma květy. Zlomený smrk odkazuje na název obce. Zelená barva symbolizuje okolní zalesněnou krajinu.

Pe__e__1

Ze znaku vychází návrh obecní vlajky, který je upraven v souladu se současnou českou vexikologií.

Popis znaku:

V zeleném štítě pod stříbrným doprava zlomeným smrkem zlatá vztyčená radlice doprovázená dvěma stříbrnými květy lnu se zlatými semeníky.

Polom___znak1

Popis vlajky:

List tvoří tři svislé pruhy v poměru 2 : 5 : 2. Žerďový a vlající pruh je bílý, střední svislý pruh je zelený s bílým k žerdi zlomeným smrkem, pod nímž je žlutá vztyčená radlice. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Polom___vlajka1

Návrh a popis znaku: Historický exkurz:

Lubomír Kaprál                                              Mgr. Jarmila Zapletalová

Seloutky 15                                                   Polomí 30

798 04 Určice                                                798 55 Hvozd

[1] MZA, fond E 18, Dominikánky Olomouc, sign. G 14 c (listina nebyla dosud editována).

[2] PAPAJÍK, David: Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci. NLN, Praha 2009, s. 136.

[3] Tamtéž, s. 137.

[4] BURIAN, Bohumil: Vlastivěda moravská. Konický okres. Musejní spolek, Brno 1939, s. 242.

Dále byla výborem SDH Polomí schválena slavnostní hasičská vlajka.

sdh_polomi_lic
sdh_polomi_rub

Předávací dekret:

sdh_Polom___rub1

 

 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, předává dekret o udělení znaku a vlajky obci Polomí.

img4f2926375d90f

 

Obecní úřad Polomí

Polomí 20, 798 55 Hvozd u Prostějova
+420 582 383 052
obec@polomi.cz
Obecní profil na Facebooku

Úřední hodiny

Středa 18:00 - 20:00 hod.

Obec Polomí

Ves typu návesní silnicovky ve svažitém údolí severního cípu Drahanské vrchoviny. Náves obestupují volně uspořádaná původní přízemní stavení s půdním polopatrem, většinou nově upraveným k bydlení nebo nahrazeným plným poschodím. Obdobná zástavba pokračuje i podél průběžné komunikace protínající údolí. Nadmořská výška obce je 455m n.m. (Na Skalách 564m n.m.).

© 2009 - 2023 Obec Polomí | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o použití cookies | Tvorba internetových stránek - webové prezentace