Menu
Obec Polomí

Úvod » Obecní úřad » Dotace

Dotace

2022

V roce 2021 byla Ministerstvem zamědělství podpořena akce " Obec Polomí - rekonstrukce a oprava

vodní nádrže". Tato akce byla realizována v programu 129 390 „Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních nádržích – II. etapa“. V letošním roce 2022 byla následně tato již

ukončená akce zařazena do Národního plánu obnovy a bude zpětně financována z prostředků Evropské

Unie. 

 

  

  

====================================================================================

2021

===================================================================================

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicita rybník

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt_MMR_2021

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Publicita POV 2020

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obecní úřad Polomí

Polomí 20, 798 55 Hvozd u Prostějova
+420 582 383 052
obec@polomi.cz
Obecní profil na Facebooku

Úřední hodiny

Středa 18:00 - 20:00 hod.

Obec Polomí

Ves typu návesní silnicovky ve svažitém údolí severního cípu Drahanské vrchoviny. Náves obestupují volně uspořádaná původní přízemní stavení s půdním polopatrem, většinou nově upraveným k bydlení nebo nahrazeným plným poschodím. Obdobná zástavba pokračuje i podél průběžné komunikace protínající údolí. Nadmořská výška obce je 455m n.m. (Na Skalách 564m n.m.).

© 2009 - 2023 Obec Polomí | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o použití cookies | Tvorba internetových stránek - webové prezentace